2012-2017 он. Олимп хотхоны 6 блок

Эко скүүл гарден ХХК Сургуулийн барилга Ханбогд сум, Оюу толгой олон нийттэй харилцах төвийн барилга Грийн хаус хотхон The One Residence хотхон APL ХХК-ийн Нүхт цогцолбор "Өү Энд Би Эн"…

Continue Reading2012-2017 он. Олимп хотхоны 6 блок

2007 он. GTZ-ын Хотын хөгжил, барилгын салбарыг дэмжих хөтөлбөр, НЗДТГазар, БХБЯамтай хамтран монголд анх удаа 5 давхар угсармал орон сууцыг дулааны үр ашигтай болгох засварыг амжилттай хийж гүйцэтгэсэн.

Continue Reading2007 он. GTZ-ын Хотын хөгжил, барилгын салбарыг дэмжих хөтөлбөр, НЗДТГазар, БХБЯамтай хамтран монголд анх удаа 5 давхар угсармал орон сууцыг дулааны үр ашигтай болгох засварыг амжилттай хийж гүйцэтгэсэн.